Betingelser og vilkår

ACO FUNKI A/S salgs- og leveringsbetingelser

Denne er gældende for onlinehandel med ACO Funki A/S pr. 01.04.2023 og erstatter alle tidligere udsendte salgs- og leveringsbetingelser. Alle priser er bruttopriser eksklusiv moms og i øvrigt iht. følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser. ACO FUNKI A/S tager forbehold for trykfejl samt produkt- og prisændringer. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse såfremt der ikke foreligger skriftlig aftale mellem ACO FUNKI A/S og køber om fravigelser.

Tegninger og produktinformationer

Tegninger, tilbudstekst, illustrationer samt tekniske specifikationer og andre produktinformationer mv. er vejledende og uden forbindende. ACO FUNKI A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger, ej heller af bekendtgørelser, love m.m.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms. Der tages forbehold for evt. regulering af moms, afgifter m.v.

Betalingsbetingelser

Betaling skal ske i overensstemmelse med de på faktura angivne betingelser. Hvis man ikke er godkendt af ACO FUNKI til faktura betaling, skal betaling ske via netto kontant.

Leveringsbetingelser

DAP iht. Incoterms 2020 (ACO FUNKI A/S har tegnet transport forsikring for alle leverancer uagtet leveringsklausul).

Leveringstid

Iht. aftale mellem køber og ACO FUNKI A/S.

Fortrydelsesret

ACO Funki A/S giver 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af varen. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail til acofunki@acofunki.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering af varer

Returnering af varer kan kun ske ifølge aftale og alene indtil 14 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand til ACO Funki’s adresse med angivelse af fakturanummer, returvarenummer samt hvem hos ACO Funki, der er aftalt returnering med.

Du skal returnere din vare til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Kreditering vil ske til 80% af varens nettopris. Specielt fremskaffede varer samt lagersalgsvarer og varer af 2. sortering tages ikke retur.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Manglende original emballage kan udgøre en værdiforringelse, hvorfor varen bør returneres i original emballage.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage, dog maksimalt 80% af varens nettopris. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter.

Øvrige betingelser

Selvbærende støbejernsriste

Pga. produktionsmetoden kan der forekomme udsving i mål, og størrelse. Produktet kan derfor være uensartet. Ingen af disse afvigelser har væsentlig betydning for produktets funktion. Støbejernsristene er kun beregnet til brug for grise og må ikke belastes på anden måde.

Generelt

Der kan generelt fremkomme farveforskelle i produkterne, specielt i produkter fremstillet af div. PVC, plast- eller fibermaterialer. Det er købers ansvar at opbevare varerne under tag således at varerne ikke bliver udsat for frost, vand og direkte sol. Eventuelle skader som følge af forkert opbevaring samt skader under transport på leveringsstedet påhviler køber. Alle typer vandventiler er designet til et arbejdstryk på 2,5-3,0 bar.

Det er købers ansvar at måle og evt. regulere vandtrykket. ACO FUNKI A/S påtager sig ikke reklamationer på vandventiler anvendt ved et arbejdstryk over 3 bar. Ved efterforsendelse af varer/ydelser grundet påståede mangler, forbeholder ACO FUNKI A/S sig ret til fakturering af varernes værdi samt øvrige omkostninger, såfremt der tidligere er sket levering, eller der ikke er grundlag for påberåbelse af mangler.

ACO FUNKI A/S fraskriver sig reklamationsansvar såfremt der tilsættes syre i vand/foder uden forudgående accept. Ligeledes i de tilfælde hvor indeklimaet ikke opfylder normerne for godt indeklima.

Ud over cookies, der er strengt nødvendige for at denne hjemmeside skal fungere, bruger vi følgende typer cookies og andre sporingsværktøjer til at forbedre din brugeroplevelse og vores tjenester: Hjemmesiden bruger cookies, web beacons, JavaScript og lignende teknologier. Såfremt tredjeparter er involveret, kan vi ikke kontrollere yderligere standarder for dataoverførsel og/eller sporing. Vi informerer dig derfor om de specifikke cookieindstillinger og beder dig om at vælge de cookieindstillinger, der forekommer hensigtsmæssige og acceptable for din brug. Vi anvender tjenesteudbydere i lande udenfor EU, inklusive USA. Vi stræber generelt efter at finde pålidelige partnere, der opretter pseudonyme brugerprofiler for at tilpasse hjemmesiden til brugeren, til markedsundersøgelser og annoncering Genereret data kan også blive delt med tredjeparter, mens brugerprofilerne ikke kan kombineres med personlige oplysninger. Du kan når som helst trække dit samtykke til cookies tilbage, efter du er kommet ind på hjemmesiden, via et link i privatlivs- og cookiepolitikken, som du finder nederst på hver side af hjemmesiden. Privatlivspolitik

Læs mere...