Betingelser og vilkår

ACO FUNKI A/S salgs- og leveringsbetingelser - Online handel

Denne er gældende for onlinehandel med ACO Funki A/S pr. 1.4.2021 og erstatter alle tidligere udsendte salgs- og leveringsbetingelser. Alle priser er bruttopriser eksklusiv moms og i øvrigt iht. følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser. 

ACO FUNKI A/S tager forbehold for trykfejl samt produkt- og prisændringer.
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse såfremt der ikke foreligger skriftlig aftale mellem ACO FUNKI A/S og køber om fravigelser.

Tegninger og produktinformationer

Tegninger, tilbudstekst, illustrationer samt tekniske specifikationer og andre produktinformationer mv. er vejledende og uden forbindende. ACO FUNKI A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger, ej heller af bekendtgørelser, love m.m.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms. Der tages forbehold for evt. regulering af moms, afgifter m.v.

Betalingsbetingelser

Netto kontant.

Leveringsbetingelser

DAP iht. Incoterms 2020. (ACO FUNKI A/S har tegnet transport forsikring for alle leverancer uagtet leveringsklausul).

Leveringstid

Iht. aftale mellem køber og ACO FUNKI A/S.

Fortrydelsesret

ACO Funki A/S giver 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af varen. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail til acofunki@acofunki.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering af varer

Du skal returnere din vare til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. 

Manglende original emballage kan udgøre en værdiforringelse, hvorfor varen bør returneres i original emballage.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Øvrige betingelser

Selvbærende støbejernsriste

Pga. produktionsmetoden kan der forekomme udsving i mål, og størrelse. Produktet kan derfor være uensartet.
Ingen af disse afvigelser har væsentlig betydning for produktets funktion. Støbejernsristene er kun beregnet til brug for grise og må ikke belastes på anden måde.

Generelt

Der kan generelt fremkomme farveforskelle i produkterne, specielt i produkter fremstillet af div. PVC/plast/fiber materialer.

Det er købers ansvar at opbevare varerne under tag således at varerne ikke bliver udsat for frost, vand og direkte sol. Eventuelle skader som følge af forkert opbevaring samt skader under transport på leveringsstedet påhviler køber.

Alle typer vandventiler er designet til et arbejdstryk på 2,5-3,0 bar. Det er købers ansvar at måle og evt. regulere vandtrykket. ACO FUNKI A/S påtager sig ikke reklamationer på vandventiler anvendt ved et arbejdstryk over 3 bar.

Ved efterforsendelse af varer/ydelser grundet påståede mangler, forbeholder ACO FUNKI A/S sig ret til fakturering af varernes værdi samt øvrige omkostninger, såfremt der tidligere er sket levering, eller der ikke er grundlag for påberåbelse af mangler.

ACO FUNKI A/S fraskriver sig reklamationsansvar såfremt der tilsættes syre i vand/foder uden forudgående accept. Ligeledes i de tilfælde hvor indeklimaet ikke opfylder normerne for godt indeklima.

Varebeskrivelsen skal kun betragtes som vejledende og kan være behæftet med fejl. Derfor er det komponentstyklisten der er gældende for tilbuddet. Hvis denne ikke er vedlagt tilbuddet, påhviler det køber at rekvirere denne.